Skip to content

Accom­mod­a­tion for con­fer­ence par­ti­cipants is provided by KAMI Agency, s. r. o.

GRANDHOTEL PRAHA

Rezer­vovaná kapa­cita:
30/​2‑lôžkové izby 

Cena ubytovania s raňa­jkami:
Dvo­jlôžková izba: 110 € /​ noc 
Dvo­jlôžková izba obsadená 1 osobou: 100 € /​ noc 
Miest­ny pop­la­tok: 1,50 € /​ osoba /​ noc

HOTEL TULIPÁN

Rezer­vovaná kapa­cita:
10/​2‑lôžkové izby 

Cena ubytovania s raňa­jkami:
Dvo­jlôžková izba: 88 € /​ noc 
Dvo­jlôžková izba obsadená 1 osobou: 50 € /​ noc 
Miest­ny pop­la­tok: 1,50 € /​ osoba /​ noc

Vzdialen­osť od miesta kon­fer­encie – cca 430 m

PENZIÓN VILA PARK

Rezer­vovaná kapa­cita:
6/​2‑lôžkové izby Štand­ard
2/​2‑lôžkové izby Fam­ily 
2/​2‑lôžkové izba Pan­or­ama 

Cena ubytovania s raňa­jkami:
Dvo­jlôžková izba Štand­ard: 89 € /​ noc 
Dvo­jlôžková izba Štand­ard obsadená 1 osobou: 69 € /​ noc 
Dvo­jlôžková izba Fam­ily: 94 € /​ noc 
Dvo­jlôžková izba Fam­ily obsadená 1 osobou: 89 € /​ noc 
Dvo­jlôžková izba Pan­or­ama: 104 € /​ noc 
Dvo­jlôžková izba Pan­or­ama obsadená 1 osobou: 99 € /​ noc 
Miest­ny pop­la­tok: 1,50 € /​ osoba /​ noc

Vzdialen­osť od miesta kon­fer­encie – cca 470 m

If you are inter­ested in accom­mod­a­tion, please contact:
Mgr. Miroslava Kozáková
agenturakami@​agenturakami.​sk
0948 656 488


Request for accom­mod­a­tion is part of the regis­tra­tion form!