Skip to content

II. Konferencia dermatovenerológov
s medzinárodnou účasťou

Grandhotel

Starý Smokovec

23. – 24. september 2022

Grandhotel Starý Smokovec

Informácie

ODBORNÍ ORGANIZÁTORI A GARANTI STRETNUTIA

Klinika dermatovenerológie LF UPJŠ a UNLP Košice, 
Dermatovenerologické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov
v spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou
a so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek

ZÁŠTITU NAD KONFERENCIOU PREVZAL

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
Dekan LF UPJŠ Košice   

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

MUDr. Baloghová Janette, PhD.
MUDr. Imlejová Petra, MPH
MUDr. Kampe Tomáš, MPH
MUDr. Melníková Katarína, MPH, MBA
MUDr. Martina Vidová Ugurbas, PhD., MPH

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE STRETNUTIA

Agentúra KAMI, s. r. o.