KONGRESOVÁ SÁLA LEVOČA

(Budova Mestského divadla)

5. – 6. 11. 2020

 
Záštitu nad podujatím prevzal
dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Informácie

Organizátori stretnutia

Klinika dermatovenerológie LF UPJŠ a UNLP Košice, 
Dermatovenerologické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov

Organizačný výbor

MUDr. Baloghová Janette, PhD.
MUDr. Imlejová Petra, MPH
MUDr. Kampe Tomáš, MPH
MUDr. Martinásková Klára, PhD.
MUDr. Kopal Tomáš
prof. MUDr. Jarčuška Peter, PhD.
MUDr. Flimer Vladimír – hlavný odborník MZ SR pre dermatovenerológiu