Skip to content

Grandhotel

Starý Smokovec

24. – 25. september 2021

Grandhotel Starý Smokovec
Záštitu nad podujatím prevzal
dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Informácie

ODBORNÍ ORGANIZÁTORI A GARANTI STRETNUTIA

Slovenská lekárska komora
Klinika dermatovenerológie LF UPJŠ a UNLP Košice, 
Dermatovenerologické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE STRETNUTIA

Agentúra KAMI, s. r. o.

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

MUDr. Baloghová Janette, PhD.
MUDr. Imlejová Petra, MPH
MUDr. Kampe Tomáš, MPH
MUDr. Martinásková Klára, PhD.
prof. MUDr. Jarčuška Peter, PhD.
MUDr. Flimer Vladimír – hlavný odborník MZ SR pre dermatovenerológiu