Skip to content

GRANDHOTEL PRAHA

Tatranská Lomnica

15. – 16. október 2021

grand-praha-exterier5
Záštitu nad podujatím prevzal
dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Informácie

ODBORNÍ ORGANIZÁTORI A GARANTI STRETNUTIA

Slovenská lekárska komora
Klinika dermatovenerológie LF UPJŠ a UNLP Košice, 
Dermatovenerologické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE STRETNUTIA

Agentúra KAMI, s. r. o.

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

MUDr. Baloghová Janette, PhD.
MUDr. Imlejová Petra, MPH
MUDr. Kampe Tomáš, MPH
MUDr. Martinásková Klára, PhD.
MUDr. Kopal Tomáš
prof. MUDr. Jarčuška Peter, PhD.
MUDr. Flimer Vladimír – hlavný odborník MZ SR pre dermatovenerológiu