Skip to content

III. Konferencia dermatovenerológov
s medzinárodnou účasťou

Grandhotel

Starý Smokovec

22. – 23. september 2023

Záštitu nad podujatím prevzal
dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
Grandhotel Starý Smokovec

ODBORNÍ ORGANIZÁTORI A GARANTI STRETNUTIA

Klinika dermatovenerológie LF UPJŠ a UNLP Košice, 
Dermatovenerologické oddelenie FNsP J. A. Reimana, Prešov
v spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou
a so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek

                     

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

MUDr. Baloghová Janette, PhD.
MUDr. Imlejová Petra, MPH
MUDr. Kampe Tomáš, MPH
MUDr. Melníková Katarína, MPH, MBA
MUDr. Martina Vidová Ugurbas, PhD., MPH

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE STRETNUTIA

Agentúra KAMI, s. r. o.