Registrácia

Prihlásenie aktívnej účasti: 30. 6. 2021

Forma prezentácie: Prihlásenie možné len formou POSTERU

FORMULÁROM: www.eastforskin.sk
E-MAILOM: agenturakami@agenturakami.sk

Podmienkou prihlásenia aktívnej účasti je zaslanie ABSTRAKTU 
Abstrakty prednášok budú uverejnené v zborníku abstraktov.

 KONFERENČNÝ POPLATOK:  
 Lekár 45 €
 Aktívny účastník bez úhrady

Konferenčný poplatok zahŕňa:  účasť na konferencii,  balíček materiálov + zborník abstraktov, organizačné zabezpečenie konferencie, občerstvenie, 1 × obed.

Možnosť zakúpenia večere – 30 € / osoba (diskusno-tématický večer)

Aktívny účastník = 1. autor konferenčný poplatok NEHRADÍ!

Poznámky:
– do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka
– ak hradí registračný poplatok firma, prosíme o zaslanie menného zoznamu
– pri registrácii je potrebné preukázať sa dokladom o zaplatení registračného poplatku

Vstup do kongresových priestorov a účasť na spoločenskom večere len po preukázaní sa menovkou, ktorú účastníci dostanú pri registrácii. Registrovaný účastník konferencie je povinný nosiť ju na viditeľnom mieste.


Storno podmienky:
Organizátor konferencie musí byť vyrozumený o zrušení účasti na konferencii písomne e-mailom na agenturakami@agenturakami.sk
Zrušenie po telefonáte nebude akceptované!
Od 10. 9. 2021 – 100 % storno registračného poplatku


Nepeňažné plnenie:
Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia (ubytovanie, doprava). Ak si účastník hradí registračný poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani  z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Registračný poplatok uhraďte prosím na účet:
Názov účtu: Agentúra KAMI, s. r. o., Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s. Spišská Nová Ves
IBAN: SK29 5200 0000 0000 0947 0420
SWIFT: OTPVSKBX
VS: bude Vám priradený po zaregistrovaní
KS: 0308 

Hodnotenie ARS CME
Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.  Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite CME si nájdu účastníci na stránke https://ks.lekom.sk zóna pre lekárov, po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity.

Kredity za aktívnu účasť (za každý príspevok):
Prvý autor slovenský / zahraničný  10 kreditov / 15 kreditov
Dvaja spoluautori slovenskí / zahraniční    5 kreditov / 10 kreditov

Doprava
Organizátori plánujú v prípade väčšieho záujmu zabezpečiť dopravu účastníkov z menej dostupných miest.
Svoj záujem špecifikujte v registračnom formulári. Doprava sa bude realizovať len v prípade väčšieho záujmu.
O zabezpečení dopravy vás budeme včas informovať.

1
Registračný formulár
Súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov
Účasť
Záujem o diskusno-tematický večer piatok 15. 10. 202130 € / osoba

Celková suma: [ ( 45 + field45 ) ] €


Požadujem vystaviť faktúru

Faktúru zaslať

Registrácia bude opäť spustená v blízkom termíne

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right