Skip to content

Registrácia

Prihlásenie aktívnej účasti:30. 6. 2021

Forma prezentácie: Prihlásenie možné len formou POSTERU

FORMULÁROM:www.eastforskin.sk
E-MAILOM:agenturakami@agenturakami.sk

Podmienkou prihlásenia aktívnej účasti je zaslanie ABSTRAKTU 
Abstrakty prednášok budú uverejnené v zborníku abstraktov.

 KONFERENČNÝ POPLATOK: 
 Lekár45 €
 Aktívny účastníkbez úhrady

Konferenčný poplatok zahŕňa:  účasť na konferencii,  balíček materiálov + zborník abstraktov, organizačné zabezpečenie konferencie, občerstvenie, 1 × obed.

večera – 30 € / osoba (večera formou bufetu)

Aktívny účastník = 1. autor konferenčný poplatok NEHRADÍ!

Poznámky:
– do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka
– ak hradí registračný poplatok firma, prosíme o zaslanie menného zoznamu
– pri registrácii je potrebné preukázať sa dokladom o zaplatení registračného poplatku

Vstup do kongresových priestorov a účasť na spoločenskom večere len po preukázaní sa menovkou, ktorú účastníci dostanú pri registrácii. Registrovaný účastník konferencie je povinný nosiť ju na viditeľnom mieste.


Storno podmienky:
Organizátor konferencie musí byť vyrozumený o zrušení účasti na konferencii písomne e-mailom na agenturakami@agenturakami.sk
Zrušenie po telefonáte nebude akceptované!
Od 10. 8. 2021 – 100 % storno registračného poplatku


Nepeňažné plnenie:
Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia (ubytovanie, doprava). Ak si účastník hradí registračný poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani  z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Registračný poplatok uhraďte prosím na účet:
Názov účtu: Agentúra KAMI, s. r. o., Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Peňažný ústav: ČSOB/OTP Banka Slovensko, a. s. Spišská Nová Ves
IBAN: SK29 5200 0000 0000 0947 0420
SWIFT: OTPVSKBX
VS: bude Vám priradený po zaregistrovaní
KS: 0308 

Hodnotenie ARS CME
Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.  Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite CME si nájdu účastníci na stránke https://ks.lekom.sk zóna pre lekárov, po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity.

Kredity za aktívnu účasť (za každý príspevok):
Prvý autor slovenský / zahraničný  10 kreditov / 15 kreditov
Dvaja spoluautori slovenskí / zahraniční    5 kreditov / 10 kreditov

1
Registračný formulár
Informovanie dotknutej osoby
Účasť
večera 30 € / osobavečera formou bufetu

Celková suma: [ ( 45 + field45 ) ] €


Požadujem vystaviť faktúru

Faktúru zaslať
Súhlasím so zasielaním pozvánok, týkajúcich sa organizácii kongresov, konferencií, seminárov v pôsobnosti Agentúry KAMI, s. r. o. na uvedenú e‑mailovú adresuv súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním osobných údajov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje aj naďalej v absolútnom bezpečí. Aktualizované pravidlá o ochrane osobných údajov nájdete na našom webovom sídle www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov. Prosím, prečítajte si nové pravidlá a presvedčte sa o tom, že nám na bezpečnosti Vašich osobných údajov skutočne záleží.

Registrácia bude opäť spustená v blízkom termíne

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder