Skip to content

Registrácia

Prihlásenie aktívnej účasti:14. 7. 2022

Formy prezentácie: PREDNÁŠKA, E-POSTER

FORMULÁROM:www.eastforskin.sk
E-MAILOM:agenturakami@agenturakami.sk

Podmienkou prihlásenia aktívnej účasti je zaslanie ABSTRAKTU 
Abstrakty prednášok budú uverejnené v zborníku abstraktov.

 KONFERENČNÝ POPLATOK:do 14.7. 2022po 15. 7. 2022
 Lekár90 €129 €
 Sestra30 €60 €
 Sprevádzajúca osoba70 €70 €
 Aktívny účastníkbez úhrady

Konferenčný balíček zahŕňa:  účasť na konferencii, balíček materiálov, organizačno-technické zabezpečenie, 1 × večera (piatok), 1 × obed (sobota).

Aktívny účastník = 1. autor konferenčný poplatok NEHRADÍ!

Poznámky:
– do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka
– ak hradí registračný poplatok firma, prosíme o zaslanie menného zoznamu
– pri registrácii je potrebné preukázať sa dokladom o zaplatení registračného poplatku

Vstup do kongresových priestorov a účasť na spoločenskom večere len po preukázaní sa menovkou, ktorú účastníci dostanú pri registrácii. Registrovaný účastník konferencie je povinný nosiť ju na viditeľnom mieste.


Storno podmienky:
Organizátor konferencie musí byť vyrozumený o zrušení účasti na konferencii písomne e-mailom na agenturakami@agenturakami.sk
Zrušenie po telefonáte nebude akceptované!
Od 10. 8. 2022 – 100 % storno registračného poplatku


Nepeňažné plnenie:
Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia (ubytovanie, doprava). Ak si účastník hradí registračný poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani  z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Registračný poplatok uhraďte prosím na účet:
Názov účtu: Agentúra KAMI, s. r. o., Letná 82 / 75, 052 01 Spišská Nová Ves
Peňažný ústav: ČSOB Banka Slovensko, a. s., Spišská Nová Ves
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2082 0119
SWIFT: CEKOSKBX
VS: bude Vám priradený po zaregistrovaní
KS: 0308 

Hodnotenie ARS CME
Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.  Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite CME si nájdu účastníci na stránke https://ks.lekom.sk zóna pre lekárov, po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity.

Kredity za aktívnu účasť (za každý príspevok):
Prvý autor slovenský / zahraničný  10 kreditov / 15 kreditov
Dvaja spoluautori slovenskí / zahraniční    5 kreditov / 10 kreditov

1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right