Skip to content

Program Organizátori si vyhradzujú právo na zmeny!

NA AKTUALIZÁCII PROGRAMU SA PRACUJE!

24. september 2021 – piatok


12.00  Registrácia 
13.30  Otvorenie podujatia

13.30 – 14.30  I. BLOK  DETSKÁ DERMATOLÓGIA

Predsedníctvo: Klára Martinásková

Emolienciá a atopická dermatitída
M. Holobradá

Mastocytózy v špecifických situáciách
K. Martinásková

Klaunov úsmev
H. Zelenková

Psychodermatologie a dětský pacient
M. Selerová (CZ)

Diskusia

14.30 – 15.30  II. BLOK  BIOLOGICKÁ LIEČBA

Predsedníctvo: Vladimír Flimer

Treating to Goal: liečba psoriázy zameraná na pacienta  
Prednáška podporená spoločnosťou Eli Lilly Slovakia s.r.o.
T. Kampe

Ako zjednodušiť pohľad na biologickú liečbu psoriázy  
Prednáška podporená spoločnosťou Eli Lilly Slovakia s.r.o.
J. Baloghová

Manažment pacienta so psoriázou pri nastavení na biologickú liečbu
P. Imlejová

Včasnou liečbou predchádzajme kumulatívnemu poškodeniu pacienta so psoriázou
Prednáška podporená spoločnosťou Abbvie
T. Péčová

Diskusia

15.30 – 16.00 Prestávka

16.00 – 17.00 III. BLOK  MORE THAN SKIN DEEP

Sympózium podporené spoločnosťou Novartis
Predsedníctvo: Tomáš Kampe

Psoriatická choroba – nie je to len o koži
J. Baloghová

Včasná PsA a zápalová bolesť chrbta pri PsA
M. Záriková

Kardiovaskulárne riziko a psoriáza – čo s tým?
P. Olexa

Biologická liečba CSU – prečo je taká dôležitá?
M. Jeseňák

Diskusia

17.00 – 18.00  IV. BLOK  SHARED DECISION MAKING

Skin café – neformálna diskusia na tému mladých žien s chronickými dermatózami
Sympózium podporené spoločnosťou UCB
Laura Janáčková (CZ), Janette Baloghová, Tomáš Kampe 

18.00 – 18.45  V. BLOK  DERMATOLOGY BEYOND BORDERS

Predsedníctvo: Janette Baloghová

Co rozhoduje o setrvání na biologické léčbě?
Prednáška podporená spoločnosťou Janssen
J. Hercogová (CZ)

COVID-19 skin lesions: why are in situ RT-PCR negative?  
Prednáška podporená spoločnosťou Uriage
Marius-Anton Ionescu (FR)

Diskusia

19.30 Večera 

25. september 2021 – sobota


7.30  Registrácia

8.15 – 9.00  VI. BLOK  VARIA

Predsedníctvo:  Petra Imlejová

Nežiadúce kožné prejavy onkologickej liečby
B. Ivanková 

Nové možnosti ovplyvnenia pozápalových hyperpigmentácií súvisiacich s akné
Prednáška podporená spoločnosťou Eucerin
S.Urbanček

Moja pokožka napovie, ako sa cítim
Prednáška podporená spoločnosťou Berlin-Chemie
P. Imlejová

Diskusia

9.00 – 9.30  VII. BLOK  INTERDISCIPLINÁRNE DIALÓGY PRI LIEČBE PSORIÁZY 

Sympózium podporené spoločnosťou Janssen
Predsedníctvo: Tomáš Kampe

Ako zvládnuť hepatotoxicitu súvisiaciu so systémovou liečbou: Praktické aspekty z pohľadu gastroenterológa  
S. Dražilová 

Ako identifikovať a komunikovať psychiatrické poruchy asociované so psoriázou: Diagnostické a komunikačné tipy z pohľadu psychiatra
J. Dragašek 

Interdisciplinárna diskusia 
T. Kampe 

Diskusia

9.30 – 10.15  VIII. BLOK  MEDZIODBOROVÁ SPOLUPRÁCA 

Predsedníctvo: Katarína Melníková 

Systémový zápal a psychické poruchy  
Prednáška podporená spoločnosťou Abbvie
J. Pečeňák 

Biologická liečba a hepatologické riziká
Prednáška podporená spoločnosťou Abbvie
P. Jarčuška

Kde sú riziká dlhodobej konvenčnej systémovej terapie z pohľadu kardiológa?
Prednáška podporená spoločnosťou Amgen
M. Szakács

10.15 –  10.45Prestávka

10.45 – 11.45  IX. BLOK  ATOPICKÁ DERMATITÍDA

Predsedníctvo: Dušan Buchvald

Komplexný pohľad na vzťah symptómov a patogenézy atopickej dermatitídy 
Prednáška podporená spoločnosťou Abbvie
D. Buchvald

Atopická dermatitída v ambulanciách dermatológa – včera a dnes
Prednáška podporená spoločnosťou Abbvie
K. Melníková

Naše skúsenosti s biologickou liečbou atopickej dermatitídy
Prednáška podporená spoločnosťou Sanofi Genzyme
J. Baloghová

Nenaplnené potreby pacientov s atopickou dermatitídou
Prednáška podporená spoločnosťou Sanofi Genzyme
T. Kampe

Diskusia

11.45 – 12.30 X. BLOK  URGENTNÉ STAVY V DERMATOLÓGII

Predsedníctvo: Matúš Baran

Propranolol v liečbe infantilného hemangiómu                         
M. Murgašová 

Toxická epidermálna nekrolýza – aktuálny pohľad na liečbu a komplikácie
M. Baran, L. Slávik, P. Lengyel

Dlhá cesta pacienta s chronickou dermatózou 
Z. Murárová

Diskusia

12.30 Ukončenie podujatia

ObedE-POSTEROVÁ SEKCIA

 1. Asociácia kožných a osteoartikulárnych zmien
  H. Juhásová, A. Podracká, Z. Baranová
 2. Lokalizovaná sklerodermia versus lichen sclerosus
  A. Podracká, J.Baloghová

 3. Využitie protizápalového a antimikrobiálneho účinku dapsónu v liečbe recidivujúceho erysipelasu
  B. Jánošíková, J. Baloghová, G. Takáčová

 4. Gigantický bazocelulárny karcinóm
  A.Šepitková, T.Kampe

 5. Stevens-Johnsonov syndróm
  G. Kotercová, B. Jánošíková
 6. Liečenie psoriázy, atopického ekzému a iných chronických dermatóz v kúpeľoch
  I. Margitics

 7. Our experience with apremilast treatment
  M. Gazdíková

 8. Bazocelulárny karcinóm
  A. Gurčíková