Program Organizátori si vyhradzujú právo na zmeny!

26. marec 2021 – piatok


12.00 Registrácia účastníkov

13.30 Otvorenie podujatia

I. BLOK  13.30 – 14.30
DETSKÁ DERMATOLÓGIA
II. BLOK 14.30 – 15.30
BIOLOGICKÁ LIEČBA ZAPALOVÝCH DERMATÓZ

15.30 – 16.00 Prestávka

III. BLOK 16.00 – 17.00
Sympózium podporené spoločnosťou Abbvie
IV. BLOK 17.15 – 17.45
HAND IN HAND  
V. BLOK  17.45 – 18.45
MEDZINÁRODNÝ BLOK – VARIA

19.30 VEČERA

20.30 – 21.30 DISKUSNO-TÉMATICKÝ VEČER

27. marec 2021 – sobota


7.30 Registrácia účastníkov

VI.BLOK  8.00 – 8.45
HOJENIE RÁN
VII.BLOK  8.45 – 9.30
DERMATOONKOLÓGIA 

9.30 – 10.00 Prestávka

Diskusia – posterová sekcia

VIII.BLOK 10.00 – 10.45
VARIA
IX.BLOK 10.45 – 11.45
Sympózium podporené spoločnosťou Novartis 

11.45 Ukončenie podujatia

12.00 Obed