Skip to content
NA AKTUALIZÁCII PROGRAMU SA PRACUJE!

23. september 2022 – piatok


11.00 – 18.30 Registrácia

12.00 – Otvorenie konferencie

12.05 – 12.45     PEDIATRICKÁ DERMATOLÓGIA

Predsedníctvo: MUDr. Janette Baloghová, PhD.

Exantémy v detskom veku z pohľadu infektológa (10 min.)
D. Hudačková

Komplikácie Covid-19 v detskom veku (15 min.)
V. Ďurkovičová, D. Hudáčková, G. Kissová

Forenzné posudzovanie nálezov pri CAN syndróme (15 min.)
S. Farkašová Iannaccone, D. Farkaš

12.45 – 13.15     RITUXIMAB – PRÍLEŽITOSŤ NA ZMENU

(podporené spoločnosťou SANDOZ)
Predsedníctvo: MUDr. Katarína Melníková, MBA, MPH

Pemphigus, známa neznáma (15 min.)
P. Imlejová

Tak alebo tak (15 min.)
K. Melníková

13.15 – 13.45     JAKi V DERMATOLÓGII DOSTUPNÝ NA SLOVENSKU

(podporené spoločnosťou Eli Lilly Slovakia s. r. o)
Predsedníctvo: MUDr. Janette Baloghová, PhD.

5-ročné skúsenosti s JAK inhibítormi v reumatológii (15 min.)
Ž. Macejová

JAK inhibítory v liečbe atopickej dermatitídy (15 min.)
K. Vorčáková 

13.45 – 14.00.    COFFEE BREAK

14.00 – 15.00     SILA INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE / CHRONICKÁ SPONTÁNNA URTIKÁRIA OČAMI PACIENTA

(podporené spoločnosťou NOVARTIS)
Predsedníctvo: MUDr. Tomáš Kampe, MPH

Dermatológ & Chirurg Dialóg: Hidradenitis suppurativa (15 min.)
T. Kampe, M. Baran

Derma & Reuma Dialóg: Manažment pacienta so psoriatickou chorobou (15 min.)
Z. Čižmáriková, P. Imlejová

Dermatológ & Pacient Dialóg: Odborná diskusia dermatológa s pacientom s CSU
Š. Nemilová

15.00 – 15.45     IMUNITNE PODMIENENÉ OCHORENIA Z POHĽADU DERMATOLÓGA

(podporené spoločnosťou ABBVIE)
Predsedníctvo: MUDr. Karolína Vorčáková, PhD. 

Výhody a nevýhody vybraných liečebných modalít závažnej atopickej dermatitídy (30 min.)
T. Kampe, J. Baloghová, K. Vorčáková

IMID ochorenia v ambulancii dermatovenerológa (15 min.)
J. Molčanová

15.45 – 16.00     COFFEE BREAK

16.00 – 17.00     PSORIÁZA  OD TEÓRIE K PRAXI

Sympózium spoločnosti JANSSEN 
Predsedníctvo: MUDr. Tomáš Kampe, MPH

Zlepšuje skorá liečba psoriázy prognózu pacienta? (15 min.)
M. Part

Hodnotenie závažnosti psoriázy (poďme si to skúsiť) (15 min.)
K. Melníková

Manažment liečby pacienta so psoriatickým ochorením v ambulancii dermatovenerológa (15 min.)
R. Paulinyová 

Diskusia (15 min.)

16.00 – 17.00     WORKSHOP (salónik recepcia)
EMTECHNOLÓGIE – SVALY A TUK AKO NOVÝ CIEĽ V ESTETICKEJ MEDICÍNE 

(workshop podporený spoločnosťou BTL)
P. Šimotová, B. Švárny

17.00 – 17.15     DUÁLNA INHIBÍCIA IL-17A a F PRI LIEČBE PSORIÁZY; BIMEKIZUMAB – NEW KID ON THE BLOCK

(prednáška podporená spoločnosťou UCB)
P. Kozub

17.30 – 18.15     SKIN CAFE (Letná terasa)

(podporené spoločnosťou UCB)
Zhodneme sa na liečbe? Interaktívny kazuistický blok
J. Baloghová, T. Kampe

18.15 – 18.45     DERMATOLOGY BEYOND THE BORDERS

Predsedníctvo: MUDr. Martina Vidová Ugurbas, PhD.

Dermoscopic test with interesting cases (Turkey) (15 min.)
prof. Dr. Mustafa Turhan Sahin

Treatment of genital warts (Turkey) (15 min.)
assoc. prof. Dr. Mehmet Melikoğlu

20.00  VEČERA

24. september 2022 – sobota


8.00 – 12.30     Registrácia

8.30 – 9.15     ONKODERMATOLÓGIA 

Predsedníctvo: MUDr. Katarína Drotárová

Diferenciálna diagnostika pigmentových prejavov v oblasti tváre (15 min.)
Z. Murárová

Kožné zmeny pri onkologických a neonkologických ochoreniach v hematológii (Praha, ČR) (15 min.)
M. Hisemová

Gorlin-Goltzov sydróm – kazuistika (15 min.)
K. Drotárová, J. Baloghová., J. Bodnár

9.15 – 9.45     INTERDISCIPLINÁRNY BLOK 

Predsedníctvo: MUDr. Peter Kozub, PhD.

Systémová imunosupresia v dermatológii z pohľadu nefrológa (15 min.)
(prednáška podporená spoločnosťou Amgen) 
I. Dedinská

Diferenciálna diagnostika demyelinizačných ochorení (15 min.)
(prednáška podporená spoločnosťou Novartis)
J. Szilasiová

09.45 – 10.15   COFFEE BREAK

10.15 – 11.00     KOŽA A IMUNITA

Predsedníctvo: doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Nežádoucí účinky systémové léčby (Praha ČR) (15 min.)
J. Hercogová

Abrocitinib v liečbe atopickej dermatitídy – výsledky klinických štúdií (15 min.)
(prednáška podporená spoločnosťou Pfizer)
P. Kozub 

Klinické výsledky a manažment liečby AD upadacitinibom (15 min.)
(prednáška podporená spoločnosťou AbbVie)
S. Petrová

11.00 – 11.45     STD

Predsedníctvo: MUDr. Hana Zelenková, CSc. 

Balanitídy (15 min.)
H. Zelenková

Sérologická diagnostika syfilisu (NRCSy) (15 min.)
B. Nadzonová 

Syfilitická infekcia v okrese Trebišov (15 min.)
K. Popíková

11.45 – 12.30     VARIA

Predsedníctvo: MUDr. Jana Kováčová Gajanová 

Aktuality z magistraliter přípravy (Praha, ČR) (15 min.)
(prednáška podporená spoločnosťou Fagron)
M. Husárová

Scabies – dôležitý diagnostický problém (15 min.)
Z. Fedáková, Z. Baranová

Nové metódy, techniky a zákroky laserovej medicíny (Praha, ČR) (15 min.)
(prednáška podporená spoločnosťou BTL)
P. Šimotová

12.30     Ukončenie konferencie

12.35    OBEDE-POSTERY

 1. Multidisciplinárna zdravotná starostlivosť v liečení chronických dermatóz
  I. Margitics, M. Soľavová
 2. Hay-Wells syndróm
  T. Uhrin
 3. Transplantácia vlasov FUE technikou pomocou prístroja Neograft 2.0
  A. Nestorová 
 4. Sklerodermia s bulóznymi prejavmi
  A. Šepitková, A. Podracká, J. Baloghová, K. Benhatchi
 5. Pleva case with enterobiasis, giardisis and helicobacter pylori infection
  Mehmet MELİKOĞLU, Büşra SOLAK ESEN, Rabia YAMAK, Ali İŞLEK
 6. Komplexný pohľad na pacienta so psoriázou – kazuistiky
  B. Sližková
 7. Neskoro indikovaný SWITCH u pacienta s ťažkou formou ložiskovej psoriázy (PASI 40+)
  K. Trenčanská


E-POSTEROVÁ SEKCIA

 1. Asociácia kožných a osteoartikulárnych zmien
  H. Juhásová, A. Podracká, Z. Baranová
 2. Lokalizovaná sklerodermia versus lichen sclerosus
  A. Podracká, J.Baloghová

 3. Využitie protizápalového a antimikrobiálneho účinku dapsónu v liečbe recidivujúceho erysipelasu
  B. Jánošíková, J. Baloghová, G. Takáčová

 4. Gigantický bazocelulárny karcinóm
  A.Šepitková, T.Kampe

 5. Stevens-Johnsonov syndróm
  G. Kotercová, B. Jánošíková
 6. Liečenie psoriázy, atopického ekzému a iných chronických dermatóz v kúpeľoch
  I. Margitics

 7. Our experience with apremilast treatment
  M. Gazdíková

 8. Bazocelulárny karcinóm
  A. Gurčíková